Tác Giả Lý Tư Nguy

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lý Tư Nguy

◾ Tên truyện: Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản Giả◾ Tác giả: Lý Tư Nguy◾ Tình trạng bản gốc: đã hoàn, 127c◾ Edit: Love Sweet Team◾ Tình trạng edit: đang đào hố◾ Convert: chitchit @wiki◾ Bìa: [email protected]📛 Văn án: Thu Vãn chết thật oan uổng, vì được sống lại, cô quyết định trở thành một trong số các thành vi� Chương 42

Văn án:Vạn năm trước, Cảnh Nguyên đạo nhân bị lôi kiếp đánh chết. Vạn năm sau hắn sống lại, phát hiện đã vật đổi sao dời, thương hải tang điền.Trong chợ: Thảo dược mười đồng một cây, thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng giảm đau.Cảnh Nhạc: Đây là thảo dược vô cùng quý hiếm, nguyên liệu chủ yếu để Chương 41