Tác Giả Quỳnh Phi

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Quỳnh Phi

Một câu giới thiệu vắn tắt: Nam thần nhà tôi cái gì cũng tốt, chỉ là có chút lưu manh — Lấy kinh nghiệm từng trải của Trang Uẩn ra mà nói.Đại thần Cổ Phong — Phong Khởi mang theo tâm huyết dâng trào khoác mã Phượng Khởi dùng giọng đàn ông đi thi làm ca sĩ Cổ Phong.Trong lĩnh vực này, người bắt chước ca sĩ th� Chương 62