Tác Giả Tiếu Ngạo Dư Sinh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh

Anh muốn mình có thể sóng vai cùng cô, muốn mình có khả năng bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc, vì thế anh rời đi, không thể nói lời tạm biệt, nhưng anh luôn mong đợi, khi trở về, anh sẽ trở nên mạnh mẽ và thực hiện mong muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất.Năm năm sau, anh thật sự trở về cùng với Chương 4128