Tác Giả Bắc Túy Thập Ngư

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bắc Túy Thập Ngư

“Bộ dạng dối trá làm ra vẻ của cậu thật làm tôi cảm thấy ghê tởm!” Đây là câu nói mà Ôn Niệm Nam nghe nhiều nhất trong ba năm nay kể từ khi kết hôn với Cố Ngôn Sanh.Trong hôn lễ, thời khắc bị Cố Ngôn Sanh đổ ly rượu vang lên đầu Chương 240

"Chồng Cũ Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa"Thể loại: Tra công tiện thụ,Công khẩu thị tâm phi, ngoài lạnh trong nóng, có tính sở hữu cao × Thụ tự ti mẫn cảm luôn nhẫn nhịn, 1×1, trước ngược thụ sau ngược công, đường trộn thủy tinh“Bộ dạng dối Chương 265