Tác Giả Bắc Vọng

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Bắc Vọng

Chỉ bởi vì trước giờ anh luôn mang phong thái lạnh lùng, cấm dục, xung quanh không hề có nữ tính nào, vì thế người ngoài đều chắc mẩm rằng anh bị bất lực.Nhưng Khương Triều Kha biết, vị tổng tài này nào có không được, anh khiến cô mệt đến chết đây này.Tổng giám đốc bá đạo aka con sói tham lam: "Khương Tr Chương 80