Tác Giả Đới Gia Ninh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Đới Gia Ninh

Đang ở hiện đại thế giới hài hòa, nam nữ bình đẳng, An Nguyễn Nguyễn không ngờ mình lại xuyên về một triều đại không rõ tên.Dù cho là con gái rượu duy nhất của phú hộ, vừa có tiền, có tài lại có sắc, người tới cửa cầu hôn sắp đạp hư ngạch cửa, nhưng nàng vẫn không thể chịu đựng được việc nam n

Bạn đang đọc truyện Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế của tác giả Đới Gia Ninh. Đang ở hiện đại thế giới hài hòa, nam nữ bình đẳng, An Nguyễn Nguyễn không ngờ mình lại xuyên về một triều đại không rõ tên.Dù cho là con gái rượu duy nhất của phú hộ, vừa có tiền, có tài lại có sắc, người tới cửa cầ Chương 55    

Bạn đang đọc truyện Cùng Ngắm Hoàng Hôn của tác giả Đới Gia Ninh. Vào lúc Phùng Hảo đang ở giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời, cô gặp được một người cực kì tốt đẹp.Hai người chỉ giao nhau trong chốc lát, sau đó lại người một hướng.Cũng phải, rõ ràng chỉ là một đêm tình, có gì phải dây dưa, nếu Chương 60