Tác Giả Hắc Tâm Bình Quả

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hắc Tâm Bình Quả

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng của tác giả Hắc Tâm Bình Quả với nhân vật chính là một  cô gái gặp bao nhiêu khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Cô chịu biết bao nhiêu đau đớn, vậy mà gia đình cô vẫn chưa chấp tên hung thủ lại còn đẩy cô ra đường. Hung thủ vẫn nhởn nhơ sống, nhìn thấy cả Chương 439