Tác Giả Hiệp Xả Đản

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hiệp Xả Đản

Đinh! Hồng bao mở ra thành công! Thu hoạch được một thanh thần khí!Đinh! Thu hoạch được một lần rút thưởng, bắt đầu rút thưởng!Tây Môn Hạo, mang theo hệ thống hồng bao xuyên qua đến Thiên Kình đại lục, trở thành Đại hoàng tử Khánh quốc, bắt đầu bật hack con đường hoàng quyền!Công pháp, phù lục, đan Chương 36