Tác Giả Hoa Như Tuyết

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Hoa Như Tuyết

Thể loại: Truyện ngắn, ngược, sủng, cổ đại, tình yêu, hoàng cung, giang hồ, huyền huyễn.Nàng phò trợ, bày mưu tính kế giúp Thái tử lên ngôi, đắc tội nhiều người. Hắn hứa hẹn với nàng sẽ không thú một ai khác ngoài nàng khi lập vị.Vừa trị vị không được bao lâu hắn liền bày mưu thiết kế lừa nàng, để Chương 73