Tác Giả Khống Quân Ẩn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Khống Quân Ẩn

Giới thiệu: Hoá Thần Hành Lộ NanThiên Tinh Nguyên Giới  , có cường giả  có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt, một quyền đánh vỡ trời xanh, một cước đập tan đại địa! Thanh Huyền, nguyên bản là Thiếu Tộc Trưởng của Thanh Gia một trong Tứ Thế Gia tại An Châu Thành thuộc  Vương Triều Đại Mặc, thi� Chương 13