Tác Giả Kiều A Càn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Kiều A Càn

Nhân vật chính: A Mộc Mộc x Mộc Tử Quân.Thuộc tính: Não bộ không bình thường chuyên chọc thụ tức chết ngốc manh công x thích giả bộ nghiêm túc nói hươu nói vượn tự luyến thụ.Edit và beta: Shim Chương 33