Tác Giả Lạc Thành Đông

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lạc Thành Đông

Thương Khung đại lục, võ giả tu đạo cung, Đạo cung nuôi mệnh hồn. Thiếu niên Diệp Tinh Hà, kỳ tài ngút trời, thức tỉnh cửu phẩm mệnh hồn: Long Văn Tử Kim Đỉnh! Thành trẻ tuổi nhất Luyện Đan sư. Lại bị Kỳ huynh ghen ghét, đoạt hắn mệnh hồn, biến thành phế nhân! Lại ngoài ý muốn thức tỉnh đạo thứ chín Chương 1782

Tuyệt Thế Vũ Hồn (Tuyệt Thế Võ Hồn) Long Mạch đại lục, vạn tộc mọc như rừng, tông môn vô số, võ giả vi tôn. Cường giả Hủy Thiên Diệt Địa, người yếu bò lổm ngổm như Kiến. Thiếu niên Trần Phong, Đan Điền như sắt, không cách nào tu luyện, chịu hết m Chương 3467

Long Mạch đại lục, vạn tộc san sát, Tông Môn vô số, võ giả vi tôn. Cường giả hủy thiên diệt địa, kẻ yếu phủ phục như kiến. Thiếu niên Trần Phong, đan điền như sắt, vô pháp tu luyện, nhận hết đối xử lạnh nhạt.Ngẫu nhiên đạt được Chí Tôn Long Huyết, thần bí cổ đỉnh, từ đó nghịch thiên quật khởi Chương 4305