Tác Giả Lâm Tát

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lâm Tát

Văn ánMột người dữ, một người sợĐơn giản mà nói thì đây là câu chuyện công chữa khỏi cho thụ.Những kẻ gây rối có hơi loạn. Phải nói ba mẹ của thụ thật sự không phải tốt gì cho cam, em trai của cậu cũng khá phiền, tên pháo hôi kia thì phiền gớm hơn nữa.May mà tình cảm công thụ vẫn luôn là song phương, Chương 30