Tác Giả Lê Manh Ngư

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lê Manh Ngư

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Được Bạn Trai Trúc Mã Chiều Chuộng của tác giả Lê Manh Ngư.Thịnh Trử Ý là cao lĩnh chi hoa nổi tiếng, xa cách kiệm lời, không gần nữ sắc, nữ sinh theo đuổi anh xếp tới hệ ngân hà, anh vẫn không hề lay chuyển, thường ngày anh sẽ nói ba từ để từ chối con gái: "Không được, không th Chương 50