Tác Giả LM07

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả LM07

Tông môn như nước tại biển cả vô cùng vô tận.Chín châu thiên hạ không ngôi vị.Trần Thiên không hiểu thấu xuyên đến một tông lụi bại mà giữ trong ngực một đạo tông môn hỏa diễm.Lửa theo tông môn khí vận mà sinh, sinh ra lực lượng tạo hóa, diệu dụng vô tận....... Chương 13