Tác Giả Lục Ngộ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Lục Ngộ

Bạn đang đọc truyện Lưỡng Đô Ký Sự của tác giả Lục Ngộ. Hoàng đế bệnh đang ở thời kì nguy kịch, nhưng lại không có hoàng tự nối dõi.Ngoại thích chuyên quyền, rối loạn triều chính, người được chọn kế vị cứ liên tiếp mất mạng.Hữu Tướng trong lòng đã có âm mưu, bình tĩnh chờ đợi thế cục biế Chương 90    

Bạn đang đọc truyện Quy Tự Dao của tác giả Lục Ngộ. Khi tất cả nữ chính và nữ phụ cùng nhau đứng lên, chống lại chế độ phong kiến, tư tưởng nam quyền, cùng nhau sửa lại sử sách (không có bàn tay vàng, nhưng có lẽ sẽ có ngón tay bạc??? Thuận theo cốt truyện)Khi Đường Từ nữ giả nam trang, trong lòng chỉ Chương 22