Tác Giả Mạc Y Lai

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Mạc Y Lai

Tên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬Độ dài: 6 quyển – 432 chươngQuyển 1: 72 chươngQuyển 2: 81 chươngQuyển 3: 73 chươngQuyển 4: 80 chươngQuyển 5: 86 chươngQuyển 6: 40 chươngVăn án:Nghe nói chưa chắc đều là tin đồn,Mắt thấy không nhất định là sự thật.Phía s Chương 47