Tác Giả Ngã Ái Tiểu Đậu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Ngã Ái Tiểu Đậu

Trong tinh giới có muôn vàn thế giới,mỗi thế giới lại có văn minh của riêng mình:Có kị sĩ tu luyện đấu khí cuồng bạo, ma pháp sư lấy tri thức làm đòn bẩy thi triển ma pháp,tu chân giả nghịch thiên mà đi, thiên sứ thần tộc có tín ngưỡng cuồng nhiệt,văn minh tôn trọng khoa học kĩ thuật,vv.....Truyện kể về hàn Chương 66

Hắn đến từ bị trục xuất thế giới dưới đất, tuân theo mạnh ăn hiếp yếu quy luật sinh tồn.Hắn là chân lý nhà thám hiểm, là đi có lý trí cùng điên cuồng ranh giới pháp sư.Làm thần thoại bị chung kết, trật tự lại nữa, lực lượng chính là thế giới quy tắc duy nhất.Cũng không phải là tất cả bóng tối đ� Chương 1142