Tác Giả Nguyễn Văn Khỏa

Nhà văn Nguyễn Văn Khỏa (Biên dịch)

Author: Nguyễn Văn Khỏa (biên dịch)Ngày xuất bản: 06-2012Từ bao đời nay, thần thoại Hy Lạp đã trở thành một giá trị vô cùng quý báu của gia tài văn hóa nhân loại. Những nhân vật, điển tích trong đây liên tục được tái sinh, hiện diện, truyền nguồn cảm hứng tới khắp mọi nơi từ triết học, hội họa, điện � Chương 161