Tác Giả Nhai Biên Tiểu Liêu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhai Biên Tiểu Liêu

Giới thiệu tóm tắt:Thụ nghèo, thô bạo gặp công nhìn thuận mắt.Chuyện là như này: Công và thụ đều không có tiền mấy, tiết kiệm cho mình, tiết kiệm với người khác. Gặp may đúng dịp (không phải đâu, cp sứt mẻ bị ghép vào thôi), hai người cùng thuê một căn nhà bắt đầu cuộc sống hằng ngày gà bay chó sủa.� Chương 14