Tác Giả Nhất Nam Phu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhất Nam Phu

Editor: Cây Nấm Nhỏ (wp diepvusang123)Văn ánCông là trùm giả nữ, dùng một cái váy làm thù lao trả thù tên cặn bã giùm bạn. Kế hoạch là trước giả nữ để rù quến, sau khi tra nam cắn câu thì lật váy lên dọa tên kia ‘héo’ luôn.Lúc lên kế hoạch, mọi thứ đều được tính toán chu toàn, chỉ có điều… Công nào có Chương 32