Tác Giả Thẩm Dạ Diễm

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thẩm Dạ Diễm

Bạn đang đọc truyện Khốn Lưu của tác giả Thẩm Dạ Diễm. - Em không hận tôi đã lừa em, lợi dụng em sao???- Không hận.- Vậy, nếu tôi nói tôi yêu em thì sao?....—–Công phúc hắc - thụ siêu cấp lãnh đạm (nhìn tên là biết đi ~~~)Công sủng thụKết cục HECòn muốn biết gì nữa? Chương 42