Tác Giả Thẩm Thanh Uyên

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thẩm Thanh Uyên

Văn án:Đúng rồi đó, bạn không nhầm đâu, 773 và 779 chính là điểm thi cấp ba của hai vị nhân vật chính. Năm đó bọn họ đứng trong top 10 toàn thành phố chúng tôi.Ngài 773 chính là nhân vật trong truyền thuyết, tôi quen cậu ấy từ lớp học bổ túc. Cậu ấy hay ngại, lạnh lùng xa cách, thông minh nhưng hay nói một đằn Chương 11