Tác Giả Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Danh sách truyện của tác giả Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Long Ngũ đứng ngây ngốc tại đó tay cầm y phục đã bị sét đánh thành bụi của Long Nhất, trên mặt những giọt nước không ngừng tuôn rơi không biết đó là nước mưa hay là những giọt nước mắt ….Long Nhất, một sát thủ của tổ chức Long Tổ đến từ thế kỉ 21, vì muốn báo thù cho người yêu đã bị người khá Chương 674