Tác Giả Thiện Lương Mật Phong

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thiện Lương Mật Phong

- Luận tiềm lực, không tính thiên tài, nhưng huyền công vũ kỹ, đều có thể vô sư tự thông. Luận mị lực, thiên kim tiểu thư tính toán là cái gì, yêu nữ thánh nữ, đều yêu ta, muốn ngừng mà không được. Luận thực lực, mặc kệ ng Chương 6086