Tác Giả Thiên Nham

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thiên Nham

Edit: Tiểu Hi Hi (ch1-9), Chunee (ch10-end)Thể loại: Huyền huyễn, bá đạo Lang Vương công, đáng yêu hồ ly thụ, công sủng thụ, nam nam sinh tử  (ở phiên ngoại), H văn, nhất thụ nhất công, HE.Cư nhiên Lang Vương lại lớn gan lớn mặt dám có ý định chiếm lãnh địa của Hồ tộc ta, không thể để y tác oai tác quái đư