Tác Giả Tiểu Thạch Nam Ký

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiểu Thạch Nam Ký

======= ========Tiểu ngốc tử 小呆子 (Đứa ngốc nhỏ)Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, chủng điền, H văn, ngọt sủng, ấm áp, 1x1, HE.Edit: MOETình trạng: Hoàn (10 chương + 5 kịch trường + 1 Phiên ngoại)Ấm áp làm ruộng thịt, bố y sinh hoạt, nội dung không có gì quá mới mẻ, chỉ có chuyện nhà, mỗi ngày ăn thịt.Tiểu ng