Tác Giả Tình Hệ Nhược Si

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tình Hệ Nhược Si

*Mỹ nhân lạnh tâm lạnh tính động tình siêu chậm -  Thế tử gia lạnh nhạt si tình.Cả nhà Ân Xu suy tàn, bị bán đến Xuân Lan Uyển làm hoa nương, còn được danh hiệu mỹ nhân đệ nhất Kim Lăng. Nhưng chí của mỹ nhân không ở nơi này, một lòng muốn về Thượng Kinh, làm phu nhân thế gia, cuối cùng nàng chờ đến mộ Chương 70