Tác Giả Trạch Trư

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trạch Trư

Giới thiệu truyện:Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng ca Chương 2922    

Dịch: Luciferht (40 chương đầu), nhóm dịch BlackTừ Bàn Cổ khai thiên, Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định luân, trong thế gian này loài người đã là linh trưởng đứng đầu vạn vật.Lúc này đang là thời kì cuối của Nhân Hoàng trong Tam Hoàng, Ngũ Đ� Chương 2389    

Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tốt nhất đừng ra ngoài.Đại Khư Tàn Lão Thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sống, đặt tên Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đem buông Chương 1844    

Nhân vật chính Hứa Ứng, thân là một người bắt rắn luôn thành thật cần cù chăm chỉ với bổn phận, cho tới một hôm, y bắt được một con rắn không bình thường... Mùng một tháng ba, Thần Châu đại địa, khắp nơi hương khói mông lung, tượng thần Chương 1883    

Tô Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, cuộc đời mình hơn mười năm Thiên môn trấn, chỉ có bản thân là người. Hắn càng không nghĩ đến bên ngoài Thiên môn trấn, phương viên trăm dặm, là lừng lẫy nổi danh khu không người. T Chương 961    

Gia gia của ta rất cổ quái, hắn mỗi ngày cho mình dâng hương, đứng tại trước linh vị của mình ăn ngọn nến.Người trong thôn đều rất sợ gia gia.Ta cũng rất sợ gia gia.Về sau ta mới phát hiện, bọn hắn sợ sệt không phải gia gia, mà là ta.Gia gia cũng rất sợ ta.. . .Ta gọi Trần Thực.Trần trong thành thật, Thực tron Chương 58