Tác Giả Trầm Giang Nhất

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Trầm Giang Nhất

Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT. Chương 86

Bạn đang đọc truyện Nhất Lộ của tác giả Trầm Giang Nhất. Cô lại chẳng thấy có gì khiến cô hứng thú, cô lấy hết giải thưởng này tới giải thưởng khác, sau đó đến cuối năm đại học và vẫn không hề có một chàng trai nào có thể sát vai cùng cô.Thương Tử Đồng thấy mệt mỏi, thấy kiệt quệ.Cô là ngườ Chương 86