Tác Giả Tư Mã Duệ Nhi

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tư Mã Duệ Nhi

Tên khác: Vật hi sinh nữ xứng NP nhân sinhThể loại: xuyên vào tiểu thuyết, np, Incest, siêu sắc, H, sủng, HESố chương: 79 chương (gồm 02 phần: phần I (từ chương 01 đến chương 57), phần II (từ chương 58 đến chương 79)Edit+beta: Ngân NguyệtNhân vật: nữ chủ Phượng Khuynh Ca, nam chủ vào truyện sẽ rõTruyện này siêu sắ