Tác Giả Tửu Nhưỡng Tuyết

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tửu Nhưỡng Tuyết

Nhóm dịch: Chiêu Anh CácVăn án:Khương Chỉ xuyên sách trở thành thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng nam chính, da trắng mặt đẹp lại chân dài, tiền tiết kiệm rất nhiều đến mức tiêu không hết.Nghĩ thế nào cũng thấy có đồ ngốc mới có thể đi thích nam chính ——Cô chỉ muốn lợi dụng cốt truyện đã biết Chương 85