Tác Giả Vũ Phong

Danh sách truyện của tác giả Vũ Phong.

Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc.Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đ� Chương 5024    

Nhân vật chính là Nhạc Thành, một phế vật không tu luyện được đấu khí và ma pháp nên đã bị hôn thê của mình là Dịch Thiến từ hôn, thất vọng vì cuộc sống, Nhạc Thành đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình. � Chương 1346    

Hắn mười năm trời đeo danh phế vật trên lưng bởi vì vừa sinh ra mạch môn đều bị phế.Hắn vốn là một thiếu niên nhỏ nơi biên thùy lại từng bước khám phá thế giới bao la.Từ một lần lĩnh ngộ sự thần bí ở Cổ Thạch Bi khiến hắn xoay mình rũ bỏ cái dan Chương 3045    

Sáu năm trước, Trần Cuồng bị vị hôn thê cướp đi đan dược ném vào vực sâu vạn trượng, lại đến kỳ duyên, mở ra một cái khác đoạn nhân sinh!Từng có đại giáo liên thủ với Thánh địa binh lâm thành hạ!Từng có thế gia kết minh, trăm vạn đại quân phô thiên cái địa!Từng có tà ma bố trí vạn cổ sát trận! Chương 2491