Tác Giả Vương Giác

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Vương Giác

Giới thiệuDiệp Bắc Thần bảy năm trước đã phải trải qua một biến cố cực lớn, thay đổi hoàn toàn nhân sinh của anh.Cả gia tộc bị diệt môn, thanh danh bị bôi nhọ, thành cái đích chỉ trích của mọi người, bị hãm hại, bị truy sát…Bảy năm trôi qua, Diệp Bắc Thần lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân, l� Chương 60