Vạn Cổ Tối Cường Tông

Vạn Cổ Tối Cường Tông
Số Chương: 2008 chương
Trạng thái: Hoàn thành
Chất lượng: Bản Convert

Đánh giá: 7.9/10 từ 19 lượt

Nội dung truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông

Người nào bị cho là phế vật? Ai là rác rưởi? Muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ cần đi theo bản tọa sẽ có mọi thứ.

Thánh tôn? Hoàng đế? Bản tọa thấy chúng tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên thu nhận làm đệ tử gác cổng.

Thần khí? Pháp bảo? Đệ tử bản tọa mỗi người vài món.

Lạnh lùng khó tính? Thân thiện dễ gần?

Hoạt bát dễ thương? Trầm tính mê hồn?

Trên thế gian gái xinh mỗi người một vẻ, tất cả đều là bản tọa nữ... Đúng, đúng, đều là bản tọa nữ đệ tử!

Các đệ tử hãy cùng bản tọa chơi đến banh trời nổ đất cái thế giới này.

— QUẢNG CÁO —

Danh sách chương

Bình luận truyện