Nội dung truyện Hiện Cổ Nguyệt Thủy, Kiếp Này Ta Và Ngươi Liệu Còn Có Duyên Không?!

Bạn đang đọc truyện Hiện Cổ Nguyệt Thủy, Kiếp Này Ta Và Ngươi Liệu Còn Có Duyên Không?! của tác giả Hắc Tiểu Miêu Ly.


Vì chàng mà bốn năm qua không oán không hối mà lặng lẽ ở bên, nhưng chàng vì muội ấy, nhẫn tâm bỏ rơi ta.

Ta thành một kẻ dư thừa, chỉ có thể thành toàn cho hai người.

Ta sẽ trở về...trở về thế giới chỉ có ta...

Liệu rằng kiếp này, Ta và Chàng còn có duyên không?!...


Nếu yêu thích , bạn có thể đọc thêm hay

— QUẢNG CÁO —
Bình luận truyện